Skip to content

68. NAGRADNI KONKURS

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
68. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:
1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
2) NAUČNI RAD
3) MEMOARI I HRONIKE
Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.
Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.
Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se
ne vraćaju.
Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.
Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.
Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2024.
Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2024.
Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /
Kneginje Ljubice 14, POB 30, 11000 BEOGRAD