Skip to content

Pesah

Praznik oslobođenja iz ropstva obeležili smo u prostorijama naše opštine. Pažljivo smo slušali kratku priču Nikole Pucarevića o Peshu, uz maces, haroset i kuvana jaja i uživali u večeri i veseloj atmosferi, za koju su kao i uvek bili zaduženi najmlađi ćlanovi.