Skip to content

Šavuot

Praznik sedmica, Pedesetnica, Praznik žetve, Čas kada nam je data Tora – obeležili smo Šavuot, najpre nas je Ivana Kukolj Solarov uvela u priču o prazniku, potom razgovor o temi nastavio između ostalih članova, a sve uz prigodnu kako običaj nalaže mlečnu zakusku.