Skip to content

Šuma budućnosti

Povodom obeležavanja 75. godišnjice postojanja države Izrael, 13.03.2024. ambasada Izraela je sa predstavnicima jevrejskih opština i prijateljima države Izrael, zasadila 75 borovih sadnica. Stvaranje izrelsko – srpske Šume budućnosti, predstavlja simboliku razvoja zajedničkog istorijskog nasleđa i budućih veza ova dva naroda.